V Domu starejših občanov Tezno smo pričeli uvajati sistem spremljanja kakovosti storitev v letu 2007. Sistem  zagotavljanja kakovosti E-Qalin je orientiran na potrebe  stanovalcev, njihovih svojcev, kot tudi na zaposlene v   ustanovi. E-Qalin ciljno raziskuje kakovost že uvedenih storitev, njihove rezultate, kakor tudi zadovoljstvo vseh akterjev vpletenih v sistem. Zato  sistem zagotavljanja kakovosti, ki je bil posebej izdelan za spremljanje kakovosti storitev v domovih za ostarele, zahteva samoocenjevanje in učenje v sami organizaciji (domu), s čimer zagotavlja in omogoča izboljšave in možnosti razvoja.

Teoretiki E-Qalina zagotavljajo da gre za način ravnanja in oskrbe starostnikov, ki omogoča maksimalno individualizirano skrb starostnika znotraj institucije. Zaradi vpletenosti vseh akterjev (starostniki in njihovi svojci ter zaposleni v domu) se vzpostavlja ustrezen delovni elan ter pravočasno prepoznavanje potreb uporabnikov  ter iskanje pravih odgovorov na zadovoljitev teh potreb.

Vsako leto izvedeno anketiranje med stanovalci, svojci in zaposlenimi ter iz odgovorov anket  ter po izvedenem postopku ocenjevanja procesov in rezultatov dela, izdelamo ter uvajamo izboljšave.

Analitično primerjavo zadovoljstva izraženega v anketah, med domovi, ki gojimo sistem spremljanja kakovosti Eqalin, vsako leto opravi podjetje Fabrika d.o.o. V dvanajstih letih uvedenega sistema E-qalin, je DSO Tezno med stanovalci dosegel najvišjo stopnjo zadovoljstva med vsemi domovi 9x, 2x 2 mesto in 1x 3 mesto.

V letu 2019 je v Sloveniji sistem spremljanja kakovosti storitev E qalin uporabljalo in s standardiziranim vprašalnikom preverjalo zadovoljstvo 67 domov za ostarele.

V letu 2019 smo med  67-timi  domovi z rezultatom 4,97 (na lestvici do 5) dosegli 1 mesto po zadovoljstvu med stanovalci. 

V letu 2019 je izmerjena ocena zadovoljstva med svojci 4,51 (na lestvici do 5),  kar predstavlja 11. mesto med vsemi 67-timi v raziskavo vključenimi domovi

V letu 2019  smo v stopnji zadovoljstva med sodelavci z rezultatom 4,18 (na lestvici do 5) dosegli 11. mesto med 67 domovi, vključenimi v raziskavo.

Mednarodni certifikat kakovosti storitev

Sistem preverjanja in spremljanja kakovosti E-Qalin omogoča pridobitev certifikata kakovosti po opravljenem triletnem ocenjevalnem obdobju in seveda po uspešno opravljenem skrbnem pregledu pooblaščene institucije za preverjanje kakovosti. Dom starejših občanov Tezno je v mesecu novembru 2018 bil tretjič deležen skrbnega pregleda  dokumentacije in procesov v sami instituciji s strani pooblaščenih presojevalcev iz podjetja Bureau Veritas. Pregled je potrdil, da smo ponovno zadostili zahtevanim in kriterijem in tokrat tretjič zapovrstjo, za obdobje treh let pridobili mednarodni certifikat kakovosti storitev E-qalin.