V Domu starejših občanov Tezno smo pričeli uvajati sistem spremljanja kakovosti storitev v letu 2007. Sistem    zagotavljanja kakovosti E-Qalin je orientiran na potrebe  stanovalcev, njihovih svojcev, kot tudi na zaposlene v   ustanovi. E-Qalin ciljno raziskuje kakovost že uvedenih storitev, njihove rezultate, kakor tudi zadovoljstvo vseh vpletenih v sistem. Zato  sistem zagotavljanja kakovosti, ki je bil posebej izdelan za spremljanje kakovosti storitev v domovih za ostarele, zahteva samoocenjevanje in učenje v sami organizaciji (domu), s čimer zagotavlja in omogoča izboljšave in možnosti razvoja.

Teoretiki E-Qalina zagotavljajo da gre za način ravnanja in oskrbe starostnikov, ki omogoča maksimalno individualizirano skrb starostnika znotraj institucije. Zaradi vpletenosti vseh akterjev (starostniki in njihovi svojci ter zaposleni v domu iz vseh enot delovanja doma) se vzpostavlja ustrezen delovni elan ter pravočasno prepoznavanje potreb uporabnikov  ter iskanje pravih odgovorov na zadovoljitev teh potreb.

Vsako leto izvedeno anketiranje med stanovalci, svojci in zaposlenimi ter iz odgovorov anket  ter po izvedenem postopku ocenjevanja procesov in rezultatov dela, izdelamo ter uvajamo izboljšave. Pri tem smo dejavni na področju storitev in izboljšav na področju bivanjskega standarda.

Analitično primerjavo zadovoljstva izraženega v anketah, med domovi, ki gojimo sistem spremljanja kakovosti Eqalin, vsako leto opravi podjetje Fabrika d.o.o. V desetih letih uvedenega sistema E-qalin, je DSO Tezno med stanovalci dosegel najvišjo stopnjo zadovoljstva med vsemi domovi 8x, 1x 2 mesto in 1x 3 mesto.

  V letu 2017 smo med  58-timi  domovi z rezultatom 4,97 ponovno na 1 mestu po zadovoljstvu med stanovalci (v letu 2016 ocena 4,95 in 1.mesto med vsemi domovi)

V letu 2017 je izmerjena ocena zadovoljstva med svojci 4,66 kar predstavlja 1. mesto med vsemi 59 v raziskavo vključenimi domovi ( v lanskem letu je bila ocena 4,71 in smo dosegli 3.mesto med vsemi domovi)

V letu 2017  smo v stopnji zadovoljstva med sodelavci z rezultatom 4,35 dosegli 6. mesto med 62 domovi. ( v lanskem letu ocena 4,33 in 11. mesto med vsemi domovi)

Mednarodni certifikat kakovosti storitev

Sistem preverjanja in spremljanja kakovosti E-Qalin omogoča pridobitev certifikata kakovosti po opravljenem triletnem ocenjevalnem obdobju in seveda po uspešno opravljenem skrbnem pregledu pooblaščene institucije za preverjanje kakovosti. Dom starejših občanov Tezno je v mesecu novembru 2018 bil deležen skrbnega pregleda  dokumentacije in procesov v sami instituciji s strani pooblaščenih presojevalcev iz podjetja Bureau Veritas. Pregled je potrdil, da smo ponovno zadostili zahtevanim kriterijem in tokrat tretjič zapovrstjo, za obdobje treh let pridobili mednarodni certifikat kakovosti storitev E-qalin.