Zadnja obvestila

21.9.2020 – SPET OBISKI

Število okuženih oseb s covid 19 je v Mariboru in okolici še vedno visoko. Žal okužbe in zato drugačen način bivanja in življenja najdemo že v številnih domovih za ostarele v Sloveniji. Zato vas, spoštovani obiskovalci, spet in ponovno prosimo in pozivamo, da pristopate k obiskom nadvse odgovorno.

obiski morajo biti najavljeni in dogovorjeni – vodja socialne službe, gospa Franja Jakob, tel.46-02-617 ali 051/365-001 ;

– obiske bomo organizirali na zunanjih površinah dokler bodo vremenske prilike ugodne. Prav tako se lahko z gospo Franjo dogovorite za obiske »preko in skozi ograjo«, tako lahko pride na srečanje več sorodnikov ;

  – na obisk prihajajte zdravi in samo, če niste pripotovali iz rizičnih območij, če niste bili v kontaktu z   osebami, obolelimi ali s sumom na okužbo ;

–  po priporočilih Ministrstva za zdravje, z dne 7.9.2020,  na obiske prihaja le 1 oseba ali največ 2 osebi iz istega gospodinjstva. Osebni kontakti se naj omejijo le na stik rok, ki morajo biti razkužene. Nosite masko ves čas obiska ;

– ko se bodo srečanja zaradi hladnejšega vremena začela izvajati znotraj Doma, bodo le le-ta v kavarni in sejni sobi, bodo obiski znotraj Doma časovno omejeni na 30 minut. Le na ta način bomo lahko omogočili  večje število obiskov vsem stanovalcev. Pri tem moramo upoštevati navodilo, da je potrebno prostor po vsakem obisku razkužiti in prezračiti, ter zagotoviti dovoljšnjo distanco med obiskovalci.

Naj spet zapišem, da življenje v Domu poteka brez omejitev, potekajo vse dnevne aktivnostmi in druženjem med stanovalci. Želimo, da tako tudi ostane.

Lepo vas pozdravljamo, ostanimo zdravi.

mag.Jasna Cajnko, prof.soc.ped.

direktorica

Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod.

Nastanitev in bivanje

Ponoči med 22.00 in 6.00 uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na odgovorno sestro v izmeni, diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko.

Zdravstvene storitve

Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja izbrani izvajalec v ambulanti Doma, za nepomične stanovalce pa ob posteljah v njihovih sobah, praviloma v dopoldanskem času. Zdravstveno nego v Domu izvajajo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre in bolničarke/ji negovalke/ci. Storitve rehabilitacije izvajata fizioterapevtka in delovna terapevtka.

Naše dejavnosti

Kulturne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Športne aktivnosti

Hitri kontakt

CENTRALA
T: 02 / 460 26 00
F: 02 / 460 26 14
E: uprava@dso-tezno.si