Pomembno obvestilo

Urednik
Datum objave

26.11.2021 – ZDRAVI SMO

Z veseljem sporočamo, da smo po testiranju, ki smo ga izvajali v skladu s strokovnimi smernicami, potrdili, da smo tudi v stanovanjski skupini Ulica begonij brez okužbe Sars Cov 2. Obiski so torej tudi v tej gospodinjski skupnosti mogoči.

Spet in ponovno pa prosimo, da v času obiskov upoštevate predpisane varovalne ukrepe. Žal opažamo, da nekateri svojci ukrepov ne upoštevajo in s tem ogrožajo svoje sorodnike, kakor tudi druge stanovalce Doma. Ukrepi veljajo za vse obiskovalce :

Prosimo, da na obisk prihajate popolnoma zdravi in s PCT pogojem. Ves čas obiska ste dolžni nositi kirurško ali  FFP2 masko. S stanovalcem se lahko na obisku družite v kavarni (največ 2 odrasli osebi) ali v sobi stanovalca (1 oseba), kadar zdravstveno stanje stanovalca narekuje obisk v sobi. Prosimo, da ste ob obisku v sobi sorodnika uvidevni do drugih stanovalcev ter dolžino obiska časovno prilagodite. Po Domu se, prosimo, ne sprehajajte.

V kolikor boste s sorodniki odšli izven okolja Doma, svetujemo enako varovalno in odgovorno ravnanje. Posledice opustitve odgovornega ravnanja lahko prizadenejo večje število starostnikov.

Lepo vas pozdravljamo in želimo vse dobro,

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

Preberi več
Uspešni na javnem razpisu

Dom starejših občanov Tezno je z uspešno prijavo na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, pridobil sredstva za izgradnjo Enote za zagotavljanje začasnih namestitev, ki se bo realizirala znotraj obstoječega Doma kot samostojna enota.

Namen projekta je vzpostavitev nove enote za namen izvajanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let in je skladen s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike, s specifičnim ciljem: izboljšanja kakovosti skupnostnih storitve oskrbe.

Kazalnika učinka in rezultata sta : 1 nova enota v katero se bo investiralo za bivanje 12 oseb

Sredstva za projekt v višini 775.582,06 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si),

Zadnja obvestila

Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod.

Nastanitev in bivanje

Ponoči med 22.00 in 6.00 uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na odgovorno sestro v izmeni, diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko.

Zdravstvene storitve

Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja izbrani izvajalec v ambulanti Doma, za nepomične stanovalce pa ob posteljah v njihovih sobah, praviloma v dopoldanskem času. Zdravstveno nego v Domu izvajajo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre in bolničarke/ji negovalke/ci. Storitve rehabilitacije izvajata fizioterapevtka in delovna terapevtka.

Naše dejavnosti

Kulturne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Športne aktivnosti

Hitri kontakt

CENTRALA
T: 02 / 460 26 00
F: 02 / 460 26 14
E: uprava@dso-tezno.si