Zadnja obvestila

3.7.2020 – PREPOVED OBISKOV V DSO TEZNO

ZARADI SLABE EPIDEMIOLOŠKE SLIKE V UE MARIBOR – POVEČANEGA ŠTEVILA OKUŽB S COVID 19 V POPULACIJI – ZARADI ZAŠČITE ZDRAVJA NAŠIH STANOVALCEV

OBISKI V DOMU OD 3.7.2020 NISO MOGOČI

PRAV TAKO NI SO MOGOČI IZHODI STANOVALCEV IZVEN DOMA.

Ukrep predvidoma uvajamo za čas 14-ih dni.

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

 

6.7.2020 – SPET BREZ OBISKOV

Spoštovani svojci,

v Sloveniji, kakor tudi v Mariboru in okolici, se število okuženih oseb s covid 19 povečuje.

Da bi vaše sorodnike, naše stanovalce, ki sodijo zaradi svoje starosti in številni tudi zaradi pridruženih kroničnih bolezni v najbolj ranljivo skupino, zaščitili, smo sprejeli odločitev, da v Domu zaenkrat obiski niso mogoči. Za starostnike okuženost in obolevnost s covid 19 predstavlja pomembno ogrožanje zdravstvenega stanja. Odločitev smo sprejeli, po tem ko smo se o ustreznosti ukrepa posvetovali s strokovnjaki na NIJZ Maribor, kakor tudi  z domsko zdravnico.

V Domu so vsi stanovalci zdravi, zanje življenje poteka in bo potekalo povsem v običajnem ritmu. Deležni bodo vse oskrbe in nege, ki jo potrebujejo, potekala bodo druženja, delovna in fizioterapija. Stanovalci v gibanju v Domu niso omejeni, prosto se lahko obiskujejo in družijo, na voljo imajo tudi naš prekrasni park in gozd, kjer se lahko sprehajajo in posedajo. Tiste stanovalce, ki tega sami ne zmorejo, bomo v največji možni meri v park tudi peljali. Tudi prostočasne in okupacijske dejavnosti, ki jih izvajamo, bom organizirali v ustreznem vremenu, čim več na svežem zraku.

Prepričana sem, da vam vsakodnevno dokazujemo, da za vaše sorodnike skrbimo zares dobro. O tem pričajo stanovalci sami, in to veste tudi vi. O morebitnih spremembah zdravstvenega stanja vašega sorodnika, vas bomo takoj obvestili. Zares želimo, da nam zaupate in razumete tudi, da imate vi pri nas enega/dva sorodnika, nas pa veže povsem človeška in moralna zaveza, ne samo ona pravno formalna, da poskrbimo povsem enako za vseh naših 223 stanovalcev. Vsi bodo deležni ustrezne oskrbe in nege, to vam zagotavljamo. Res pa je, da bo kakšen dan deležen več naše skrbi tisti stanovalka/stanovalec, ki bo tisti dan slabšega zdravstvenega stanja in počutja, ali z več nemira v duši – naslednji dan drugi stanovalec, ki bo bolj ranljiv. Vsi stanovalci so naši, prav vsi so za nas enako pomembni. Zato vas vljudno prosim, da to sprejemate tudi z razumevanjem. Moji sodelavci ne morejo zmeraj klepetati z vami in nekaterim tudi več krat na dan opisovati kako se vaš sorodnik počuti (koliko je pojedel in kako spal). Včasih se zdi, da z vami potrošimo kar preveč časa, ki bi ga morali nameniti našim stanovalcem. Razumemo vas, prosimo pa tudi, da vi razumete in upoštevate naše danosti in zmožnosti.

Prosimo, da sorodnikom prinašate le nujne osebne pripomočke in zdravila. Vse prinešene stvari primerno zavarujte in označite z imenom, ker jih bomo (razen zdravil ) za 72 ur odložili v skladišče, preden jih izročimo vašemu sorodniku.

Želimo vam vse dobro in upamo, da se kmalu spet srečamo.

Vsi vas prijazno pozdravljamo, ostanite zdravi,

 

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

 

Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod.

Nastanitev in bivanje

Ponoči med 22.00 in 6.00 uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na odgovorno sestro v izmeni, diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko.

Zdravstvene storitve

Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja izbrani izvajalec v ambulanti Doma, za nepomične stanovalce pa ob posteljah v njihovih sobah, praviloma v dopoldanskem času. Zdravstveno nego v Domu izvajajo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre in bolničarke/ji negovalke/ci. Storitve rehabilitacije izvajata fizioterapevtka in delovna terapevtka.

Naše dejavnosti

Kulturne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Športne aktivnosti

Hitri kontakt

CENTRALA
T: 02 / 460 26 00
F: 02 / 460 26 14
E: uprava@dso-tezno.si