Življenje so trenutki užitka, ne trenutki preživetja.
(neznan avtor)

Kakovost

Za zaposlene v našem Domu velja, da spoštujemo in cenimo naše stanovalce in imamo radi svoje delo. Za stanovalce skrbimo predano in skrbno, ker predvsem želimo, da stanovalcem dnevi skupaj z nami potekajo sproščeno in radostno. Da bi lahko sledili temu cilju, smo že v letu 2007 pričeli sistematično spremljati naše delo, procese dela, učinke uvedenih procesov in storitev.

Za merjenje kvalitete našega dela smo izbrali mednarodni model spremljanja kakovosti E-Qalin. Sistem zagotavljanja kakovosti E-Qalin je usmerjen na potrebe, želje, interese stanovalcev, njihovih svojcev, kot tudi zaposlenih v ustanovi. E-Qalin ciljno raziskuje kakovost že uvedenih procesov ter njihove učinke, kakor tudi vnaša v vsakodnevno delovanja Doma novosti. Cilj vseh teh aktivnosti je obogatitev vsakdanjega življenja stanovalcev, izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in izpolnjevanje želja in pričakovanj svojcev glede oskrbe in bivanja njihovih starostnikov v našem Domu.

Vrednost E-Qalin modela je v njegovi usmerjenosti na medsebojne odnose in komunikacijo med vsemi deležniki, saj je bil razvit posebej za uporabo v socialnovarstvenih ustanovah. Kot poudarjajo teoretiki E-Qalina model spodbuja maksimalno individualizirano skrb starostnika znotraj institucije.

Vsako leto samoocenjujemo procese dela in uvajamo izboljšave, kakor tudi izvajamo anketiranje med stanovalci, svojci in zaposlenimi. Iz odgovorov anket in po izvedenem postopku samoocenjevanja procesov in rezultatov dela, izdelamo ter uvajamo izboljšave. 

Analitično primerjavo zadovoljstva izraženega v anketah med domovi, ki gojimo sistem spremljanja kakovosti storitev Eqalin, vsako leto opravi podjetje Fabrika d.o.o. V vseh trinajstih letih spremljanja rezultatov uvedenega sistema E-qalin, je DSO Tezno dosegal ocene zadovoljstva, ki pomembno presegajo povprečno izmerjeno in doseženo oceno zadovoljstva v analizo vključenih zavodov.

V letu 2020 anketiranja nismo izvedli zaradi epidemije.

Mednarodni certifikat kakovosti storitev

Sistem preverjanja in spremljanja kakovosti E-Qalin omogoča pridobitev certifikata kakovosti po opravljenem triletnem ocenjevalnem obdobju in seveda po uspešno opravljenem skrbnem pregledu pooblaščene institucije za preverjanje kakovosti. Dom starejših občanov Tezno je v mesecu novembru 2021 bil četrtič deležen skrbnega pregleda  dokumentacije in procesov v sami instituciji s strani presojevalcev akreditiranega podjetja QSocial. Pregled je potrdil, da smo ponovno zadostili zahtevanim kriterijem in tokrat četrtič zapovrstjo, za obdobje treh let pridobili mednarodni certifikat kakovosti storitev E-qalin. V slovenskem prostoru sta samo 2 domova za ostarele uspela pridobiti 4 mednarodne certifikate. DSO Tezno je eden od teh dveh.

Skoči do osrednje vsebine