Začasna namestitev je oblika celodnevnega institucionalnega varstva, namenjena osebam starejših od 65. let, ki:

  • potrebujejo začasno varstvo in oskrbo, ko jim le ta ni zagotovljena,
  • to storitev potrebujejo zaradi spremenjenih okoliščin (odsotnost svojcev, začasne nezmožnosti svojcev pri nudenju oskrbe v domačem okolju …),
  • ob akutnem poslabšanju zdravstvenega stanja uporabnika, kljub nudenju pomoči svojcev, ta ne zadošča.

Začasne namestitve lahko nudimo 12 uporabnikom v dvoposteljnih sobah. Namestitev traja največ tri mesece.

 Postopek sprejema v začasne namestitve

Postopek sprejema je opredeljen v Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/04, 23/06, 42/07, 4/14).

Uporabnik mora najprej vložiti Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (na obrazcu pripiše ZAČASNA NAMESTITEV).

Prošnji je treba priložiti:                                                                                                                                      

  • mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe, v kolikor uporabnik nima zadostnih sredstev za kritje plačila oskrbe

Dokumenti so na voljo pod rubriko OBRAZCI.

Komisija za sprejem, premestitev in odpust prošnje obravnava, ugotavlja upravičenost do storitev začasnega varstva in uvrsti uporabnike na seznam čakajočih za sprejem.

Ko se sprosti prosto mesto za vključitev v začasno namestitev, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih in pri tem upošteva:

  • vrstni red prošenj,
  • zdravstveno stanje uporabnika,
  • socialne razloge,
  • bližino stalnega bivališča uporabnika (prednost imajo uporabniki iz Mestne občine Maribor).

Pred sprejemom uporabnika se opravi informativni razgovor z uporabnikom in s svojci. Z uporabnikom se podpiše dogovor, v katerem so opredeljena vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, predvsem vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, cena storitve in osebe, ki bodo storitve plačevale.

Za dodatne informacije je dosegljiva vodja socialne službe, ga. Franja Jakob, univ. dipl. soc. del., tel. št.  02/460-26-17 ali 051-365-001

Skoči do osrednje vsebine