Pomembno obvestilo

Urednik
Datum objave

Informacije o počutju stanovalcev

Informacije o počutju stanovalcev lahko po telefonu prejmete na oddelku v času med 10.00 in 11.00 uro ter med 14.30 in 16.30 uro.

Informacije vezane na fizioterapijo lahko prejmete od ponedeljka do petka med 10.00 in 11.00 uro.

Diplomirane medicinske sestre so za informacije dosegljive od ponedeljka do petka v času med 10.00 in 11.00 uro ter med  14.00 in 15.00 uro.

mag.Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

Preberi več
Aktualni razpis

PROJEKT OBNOVE DEMENCE IN PRITLIČJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV TEZNO

Projekt je uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov Proračuna RS skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

MDDSZ bo projekt financiralo iz proračunske postavke 7884 – Program mreže domov za starostnike.

Dom starejših občanov Tezno

Dom starejših občanov Tezno

Zadnja obvestila

DEŽURSTVO UPRAVE

sobota v mesecu gospa Franja JAKOB, vodja soc.službe sobota v mesecu mag. Jasna Cajnko, direktorica sobota v mesecu gospa Liljana Wigele, vodja zdravstvene nege in oskrbe sobota v mesecu gospa [...]

home

Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod.

udobje

Nastanitev in bivanje

Ponoči med 22.00 in 6.00 uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na odgovorno sestro v izmeni, diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko.

kvalitetna oskrba

Zdravstvene storitve

Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja izbrani izvajalec v ambulanti Doma, za nepomične stanovalce pa ob posteljah v njihovih sobah, praviloma v dopoldanskem času. Zdravstveno nego v Domu izvajajo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre in bolničarke/ji negovalke/ci. Storitve rehabilitacije izvajata fizioterapevtka in delovna terapevtka.

Naše dejavnosti

Kulturne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Športne aktivnosti

Hitri kontakt

CENTRALA
T: 02 / 460 26 00
F: 02 / 460 26 14
E: uprava@dso-tezno.si

Skoči do osrednje vsebine