Urednik
Datum objave

20. letnica delovanja

Dom starejših občanov Tezno praznuje v teh dneh 20. obletnico svojega delovanja. Dne 22.5.2024 smo v prisotnosti visokih gostov iz Ministrstva za solidarno prihodnost, dr. Luke Omladiča, župana MOM, Saše Arsenoviča, Varuha človekovih pravic, Petra Svetine, funkcionarjev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije predali v uporabo obnovljene prostore stanovanjske skupnosti Oljčni gaj, kjer bivajo stanovalci oboleli za napredovano demenco, kakor Ul. hortenzij, kjer bivajo samostojni stanovalci. Na delo preteklih 20-ih let smo ponosni. Obnovo celotnega Doma in opremo je subtilno pripravil in načrtoval arhitekt Iztok Vodušek. Danes vsi naši stanovalci bivajo v sodobnih in funkcionalno opremljenih eno in dvoposteljnih sobah z lastnimi kopalnicami, prehranjujejo in družijo se v dnevnih prostorih gospodinjskih skupnostih. Dom obdaja krasen park, kar bivanje v Domu pomembno bogati.
Zadnjih 16 let so naši stanovalci med stanovalci 75-tih slovenskih domov z enakim sistemom spremljanja kvalitete izvedenih storitev, najbolj zadovoljni, tako v anketi o zadovoljstvu  sami povedo.
Naši stanovalci so deležni varne, strokovne in empatične oskrbe in suporta.
V Domu starejših občanov Tezno v domu ustvarjamo Dom.

mag. Jasna Cajnko, direktorica

Preberi več

PROJEKT »ENOTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZAČASNIH NAMESTITEV«

DSO TEZNO je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014 – 2020, v letu 2023 zaključil projekt »Enota za zagotavljanje začasnih namestitev«. Projekt se je
izvajal na programskem območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Namen projekta je bil
vzpostavitev nove enote za namen izvajanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let, za 12
oseb, ki bodo potrebovale začasno namestitev. Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 775.582,06
EUR in sicer je projekt sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

eumin

Aktualni razpis

PROJEKT OBNOVE DEMENCE IN PRITLIČJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV TEZNO

Projekt je uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov Proračuna RS skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

MDDSZ bo projekt financiralo iz proračunske postavke 7884 – Program mreže domov za starostnike.

Dom starejših občanov Tezno

Dom starejših občanov Tezno

DEŽURSTVO UPRAVE

sobota v mesecu gospa Franja JAKOB, vodja soc.službe sobota v mesecu mag. Jasna Cajnko, direktorica sobota v mesecu gospa Liljana Wigele, vodja zdravstvene nege in oskrbe sobota v mesecu gospa [...]

home

Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod.

udobje

Nastanitev in bivanje

Ponoči med 22.00 in 6.00 uro v Domu ni dovoljena nobena dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev. Ob morebitnih tovrstnih problemih so se stanovalci in zaposleni dolžni obrniti na odgovorno sestro v izmeni, diplomirano medicinsko sestro ali socialno delavko.

kvalitetna oskrba

Zdravstvene storitve

Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja izbrani izvajalec v ambulanti Doma, za nepomične stanovalce pa ob posteljah v njihovih sobah, praviloma v dopoldanskem času. Zdravstveno nego v Domu izvajajo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre in bolničarke/ji negovalke/ci. Storitve rehabilitacije izvajata fizioterapevtka in delovna terapevtka.

Naše dejavnosti

Kulturne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Športne aktivnosti

Hitri kontakt

CENTRALA
T: 02 / 460 26 00
F: 02 / 460 26 14
E: uprava@dso-tezno.si

Skoči do osrednje vsebine