ČLANI SVETA DSO TEZNO  
(mandat maj 2017 –  maj 2021)

Predsednica Sveta:
Maksimiljana MAGERL
Panonska 41, Maribor
tel. + 386 (0)2 460 26 23
jana.magerl@dso-tezno.si

Člani Sveta:
Andrej ŠTESL – namestnik predsednice
Tanja BEROT
Amalija GOLOB
Barbara PAJK
Manja PUKL
mag. Miran KERIN