Dom starejših občanov Tezno (v nadaljevanju: Dom) je javni socialnovarstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oseb, starejših od 65 let (v nadaljevanju: stanovalci), v katerem se stanovalcem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine.

Skrb in želja Doma in njegovih zaposlenih je omogočiti stanovalcem Doma čim bolj samostojno in varno življenje in bivanje. Delovanje Doma je odprto in transparentno, gojimo kulturo vpetosti v ožje in širše družbeno okolje.

Namen hišnega reda je vzpostaviti osnovna pravila, ki omogočajo skupno življenje večjega števila ljudi v stanovanjski skupnosti Doma, spoštovanje temeljnih pravic in potreb stanovalcev ter njihovo prijetno bivanje in dobro počutje v Domu.

Dom nudi stanovalcem starosti in zdravju primerno celodnevno prehrano in nastanitev v primerno opremljenih, vzdrževanih, čistih in ogrevanih sobah ter uporabo skupnih prostorov. Nudi jim socialno oskrbo ter zdravstveno nego v skladu z veljavno zakonodajo s področja socialnega varstva in zdravstva s ciljem čim bolj smotrno zadovoljevati družbene in osebne potrebe stanovalcev.

Za dosego tega cilja je hišni red oblikovan, tako da omogoča urediti življenje v Domu primerno splošno veljavnemu življenjskemu in družinskemu redu. Ravnanje posameznega stanovalca je omejeno s pravicami drugih stanovalcev in zaposlenih Doma (enako velja za svojce in druge obiskovalce), s pravili za varno bivanje (požarna varnost, sanitarno in higiensko varstvo) in z drugimi predpisi.

Ravnanje zaposlenih mora zagotavljati popolno spoštovanje osebnosti vsakega stanovalca, njegovo dostojanstvo, osebno integriteto, zasebnost in varnost.

Akti (pdf)


Za ogled aktov je potrebno, da imate na vašem računalniku nameščen Acrobat Reader.

Če ga nimate, si ga lahko snamete tukaj.

Skoči do osrednje vsebine