Postopek pred sprejemom v dom

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju R Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji in so stari nad 65 let.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti prosilec pred sprejemom v Dom:

O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti.
Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in velikokrat tudi s svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Da bi prehod stanovalca v novo bivalno okolje potekal čim bolj prijazno in z najmanjšo možno mero stresa, prosilca, njegove svojce ali skrbnike že pred sprejemom natančno seznanimo o načinu življenja v Domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled v Dom, ostale pa obiščemo na njegovem domu ali v bolnišnici. Vse z namenom, da mu Dom in način življenja v njem čim bolj predstavimo in približamo, da ugotovimo, kakšne so njegove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi in negi.
Skupaj s prosilcem, glede na njegove želje in potrebe, iščemo primerno in najhitrejšo namestitev.

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

  • osebne dokumente (osebno izkaznico, davčno številko)
  • urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
  • zdravstveni karton
  • ortopedske pripomočke
  • inkontinenčni material
  • vsa zdravila

Ob vselitvi v Dom prinese stanovalec s sabo udobno obleko in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oz. na katere je navezan (gugalnik, rože, knjige,slike, fotografije, ..)

Skoči do osrednje vsebine