Na oskrbni dan (v EUR)
  Oskrba I Oskrba II Oskrba IIIa Oskrba IIIb Oskrba IV
I.   DVOPOSTELJNA SOBA          
Standard – dvoposteljna soba 18,65 18,65 18,65 18,65 31,60
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
DVOPOSTELJNA SOBA STANDARD 18,65 23,45 28,25 32,42 31,60
***Dodatek za balkon 2,5% oskrbe I na stanovalca 0,46 0,46  0,46 0,46 0,46
***Dodatek za kopalnico 5% oskrbe I na stanovalca 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
***Dodatek za lastne sanitarije 2,5% oskrbe I na stanovalca 0,46  0,46  0,46  0,46  0,46 
 II.   ENOPOSTELJNA SOBA          
Standard (18,26+dod.enop.s. 1,82) 20,51 20,51 20,51 20,51 33,46
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
ENOPOSTLJENA SOBA STANDARD 20,51 25,31 30,11 34,28 33,46
***Dodatek za lastne sanitarije 5% oskrbe I 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
***Dodatek za balkon ali teraso 5% oskrbe I 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
***Lastna kopalnica (k sanitarijam dodan tuš ali kad) 10% oskrbe I 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
*** Soba, ki je za 20% večja od predpisanih standardov 5% oskrbe I 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
III.  TRIPOSTELJNA SOBA          
Standard 17,72 17,72 17,72 17,72 30,67
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
TRIPOSTELJNA SOBA 17,72 22,52 27,32 31,49 30,67
***Zmanjšanje za podstandard (-5% cene oskrbe I) -0,93 -0,93 -0,93 -0,93 -0,93
***Doplačilo za balkon ali teraso (1,67% od cene oskrbe I) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
           
Standard 16,79 21,59 26,39 30,56 29,74
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
ŠTIRIPOSTELJNA SOBA 16,79 21,59 26,39 30,56 29,74
***Zmanjšanje za podstandard -10% cene oskrbe I -1,86 -1,86 -1,86 -1,86 -1,86
***Doplačilo za balkon ali teraso 1,25% cene oskrbe I 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

 

  v EUR
V.  Dobropis za prehrano na dan 3,40
   
VI. Rezervacija postelje na dan  
V enoposteljni sobi = cena sobe – stroški živil na dan  
V dvoposteljni sobi = cena sobe – stroški živil na dan  
V triposteljni sobi 13,71
V večposteljni sobi 12,76
   
VII. Dieta 1,05
   

Cena oskrbe II in III je zaračunana v višini oskrbe I in dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga priznava in plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za posamezen mesec.

V skladu s 1. odstavkom 6. točke 42. člena zakona o DDV so socialnovarstvene storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.

Cenik je potrdil Sveta zavoda, dne 27.02.2018
Cenik velja od 01.03.2018

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

  Na oskrbni dan (v EUR)
  Oskrba I Oskrba II Oskrba IIIa Oskrba IIIb Oskrba IV
I.   DVOPOSTELJNA SOBA          
Standard – dvoposteljna soba 18,65 18,65 18,65 18,65 31,60
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
DVOPOSTELJNA SOBA STANDARD 18,65 23,45 28,25 32,42 31,60
***Dodatek za balkon 2,5% oskrbe I na stanovalca 0,46 0,46  0,46 0,46 0,46
***Dodatek za kopalnico 5% oskrbe I na stanovalca 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
***Dodatek za lastne sanitarije 2,5% oskrbe I na stanovalca 0,46  0,46  0,46  0,46  0,46 
 II.   ENOPOSTELJNA SOBA          
Standard (18,26+dod.enop.s. 1,82) 20,51 20,51 20,51 20,51 33,46
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
ENOPOSTLJENA SOBA STANDARD 20,08 25,31 30,11 34,28 33,46
***Dodatek za lastne sanitarije 5% oskrbe I 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
***Dodatek za balkon ali teraso 5% oskrbe I 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
***Lastna kopalnica (k sanitarijam dodan tuš ali kad) 10% oskrbe I 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
*** Soba, ki je za 20% večja od predpisanih standardov 5% oskrbe I 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
III.  TRIPOSTELJNA SOBA          
Standard 18,26 18,26 18,26 18,26 31,60
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
TRIPOSTELJNA SOBA 16,99 23,06 27,86 32,03 31,60
***Zmanjšanje za podstandard (-5% cene oskrbe I) -0,93 -0,93 -0,93 -0,93 -0,93
***Doplačilo za balkon ali teraso (1,67% od cene oskrbe I) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
           
Standard 18,26 18,26 18,26 18,26 30,37
Dodatna oskrba   4,80 9,60 13,77  
ŠTIRIPOSTELJNA SOBA 16,43 23,06 27,86 32,03 31,60
***Zmanjšanje za podstandard -10% cene oskrbe I -1,86 -1,86 -1,86 -1,86 -1,86
***Doplačilo za balkon ali teraso 1,25% cene oskrbe I 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

 

  v EUR
V.  Dobropis za prehrano na dan 3,40
   
VI. Rezervacija postelje na dan  
V enoposteljni sobi = cena sobe – stroški živil na dan  
V dvoposteljni sobi = cena sobe – stroški živil na dan  
V triposteljni sobi 13,71
V večposteljni sobi 12,76
   
VII. Dieta 1,05
   

Cena oskrbe II in III je zaračunana v višini oskrbe I in dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga priznava in plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za posamezen mesec.

V skladu s 1. odstavkom 6. točke 42. člena zakona o DDV so socialnovarstvene storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.

Cenik je potrdil Sveta zavoda, dne 27.02.2018
Cenik velja od 01.03.2018

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12  je cena storitve dnevnega varstva, ki jo izvaja DSO Tezno v trajanju 8 ur dnevno, določena v višini 70% cene storitve celodnevnega institucionalnega varstva in glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe I,II, IIIA ali oskrbe IV.

Zaračunavanje dnevnega varstva, ki traja več ali manj kot 8 ur dnevno:

V primeru izvajanja storitev dnevnega varstva, ki v enem dnevu traja več ali manj kot 8 ur, se za izračun celotne vrednosti storitve uporabi cena dnevnega varstva za eno uro.

DNEVNO VARSTVO 8 UR:
V EUR
Oskrba I 13,06
Oskrba II 16,42
Oskrba IIIA 19,87
Oskrba IV 22,12
   
CENA NA URO
V EUR
Oskrba I 1,63
Oskrba II 2,05
Oskrba IIIA 2,47
Oskrba IV 2,77

V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena zakona o DDV so socialnovarstvene storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.
Cenik je spotrdil Svet zavoda dne: 27.02.2018
Cene veljajo od 01.03.2018

 

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

  STORITEV
CENA BREZ DDV v EUR
CENA Z DDV v EUR
 
1. APLIKACIJA  ZDRAVIL- prehranska dopolnila, kapljice, pripravki alternativnih vsebin (na željo stanovalca/svojca)
0,80
0,80

2. APLIKACIJA MAZIL- CELO TELO (na željo stanovalca/svojca)
1,50
1,50

3. APLIKACIJA MAZIL- DEL TELESA  (na željo stanovalca/svojca)
1,00
1,00

4. BRITJE   ( NAD STANDARDOM OSKRBE)**
2,74
3,00

5. DIETA
1,05
1,05

6. DODATNA MENJAVA INKONTINENČNEGA PRIPOMOČKA  (na željo stanovalca/svojca)
2,00
2,00

7. DODATNO ČIŠČENJE – CENA URE IN MATERIALA
6,00
6,00
 

8. DODATNO PREOBLAČENJE POSTELJE (na željo stanovalca/svojca)
3,00
3,00

9. DOSTAVA NAPITKOV iz točilnice V SOBO**
0,49
0,60

10. DOSTAVA NAPITKOV V SOBO (pri oskrbi I, na željo stanovalca/svojca)
0,50
0,50

11. INKONTINENČNI PRIPOMOČEK (izven normativa ZZZS)*
po nabavni ceni
 

12. KABELSKA TV – DOMSKI TV SPREJEMNIK
0,54
0,54

13. KABELSKA TV – DOMSKI TV SPREJEMNIK Z NOSILCEM
0,70
0,70

14. KABELSKA TV-LASTNI TV  SPREJEMNIK
0,27
0,27

15. KLIC V SOS SITEMU – OSKRBOVANA STANOVANJA
6,00
6,00

16. MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ NA ŽELJO STANOVALCA ALI SVOJCA
1,00
1,00

17. NEURGENTNI KLIC
0,50
0,50

18. POMOČ PRI KOPANJU, KOPANJE ali TUŠIRANJE (pri oskrbi I)
7,50
7,50

19. POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU (pri oskrbi I)
3,00
3,00

20. POMOČ PRI UMIVANJU (pri oskrbi I)
2,00
2,00

21. POSEDANJE NA INVALIDSKI VOZIČEK (NAD STANDARDOM OSKRBE)
2,00
2,00

22. POSPRAVLJANJE OSEBNIH STVARI NA ŽELJO SVOJCEV PO ODHODU STANOVALCA
10,00
10,00

23. DODATNO POSTILJANJE POSTELJE (pri oskrbi I)
0,80
0,80

24. PREVOZI  S SLUŽBENIM VOZILOM** NA KM
0,70
0,85

25. PRINAŠANJE HRANE V SOBO (obrok pri oskrbi I)
0,60
0,60

26. SELITEV NA ŽELJO STANOVALCA
30,00
30,00

27. SPREMEMBA POSAMEZNE JEDI V OBSTOJEČEM JEDILNIKU (priloga, ali vrste mesa, ali solate, ali juhe)*
1,50
1,50

28. SPREMSTVO (1 URA) NA ŽELJO STANOVALCA ALI SVOJCA
10,00
10,00

29. SPREMSTVO NA WC (pri oskrbi I)
1,50
1,50

30. STORITEV BOLNIČARJA – 1 URA
10,00
10,00

31. STORITEV ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA – 1 URA
13,00
13,00

32. STRIŽENJE NOHTOV NA NOGAH – (pri oskrbi I)
2,62
3,20

33. STRIŽENJE NOHTOV NA ROKAH   (pri oskrbi I)
1,31
1,60

34. TELEFONSKI IMPULZI* povprečni cenik operaterjev  telefonskih storitev

35. UPORABA DRUGIH LASTNIH APARATOV (RAČUNALNIK, VENTILATOR…- ZA VSAK APARAT)
0,15
0,15

36. UPORABA LASTNEGA HLADILNIKA NA DAN
0,20
0,20

37. ZAMENJAVA KOSILA IZVEN JEDILNIKA (KOSILO PO ŽELJI)
4,50
4,50
 

*Socialnovarstvene storitve so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke 1. odstavka 42. člena Zakona od davku na dodano vrednost.

**Storitve  vključujejo 22 ali 9,5 % DDV

Cenik je potrdil Svet zavoda, dne: 27.02.2018.

Cene storitev veljajo od 01.03.2018

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

STORITEV
CENA BREZ DDV
DDV
CENA  Z DDV v EUR
Zajtrk
2,28
0,22
2,50
Kosilo
5,02
0,48
5,50
Večerja
3,19
0,30
3,50
Dostava obrokov (do 4 km)
0,74
0,16
0,90
Dostava obrokov (nad 4 km) – dodatno prevoženi kilometer
0,66
0,14
0,80
Malice za zaposlene – po odredbi      
Doplačilo za dieto
0,55
0,05
0,60

V ceno je vključen DDV.
Cenik je potrdil Svet zavoda, dne: 27.02.2018
Cene storitve veljajo od 1.3.2018

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

 

STORITEV
CENA BREZ DDV
DDV 9,5%
CENA  Z DDV v EUR
UPORABA NA DAN brez kart
27,40
2,60
30,00
UPORABA NA DAN z vključenimai 2 kartamai za terme
40,18
3,82
44
UPORABA NA DAN z vključenimi 6 kartami za terme
52,97
5,03
58,00

V ceno je vključen DDV.
Cenik je potrdil Svet zavoda, dne: 27.02.2018
Cene storitve veljajo od 1.3.2018

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica