6.3.2020 – OBVESTILO – PREPOVED OBISKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE

6.3.2020 – OBVESTILO – PREPOVED OBISKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE

Spoštovani,

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom št. 0075-1/2020/6 z dne 26. 2. 2020 pozvalo vse izvajalce institucionalnega varstva starejših, da začnejo izvajati programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom v sosednjih državah. Populacija starejših, ki biva v domovih, je zaradi pridruženih osnovnih obolenj še toliko bolj življenjsko ogrožena v primeru okužbe z imenovanim virusom.

Zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji in zaradi varovanja zdravja stanovalcev vsem izvajalcem predlagamo, da nemudoma sprejmejo ukrep popolne prepovedi obiskov v domovih za starejše.

Ustrezno ukrepanje je primarna skrb, naloga in obveza vseh izvajalcev storitev za starejše s ciljem zaščite zdravja uporabnikov storitev.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Skoči do osrednje vsebine