Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran https://dso-tezno.si/

Dom starejših občanov Tezno se zavezuje omogočati spletno stran

https://www.dso-tezno.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18).

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Samoocena organa javnega sektorja po Direktivi (EU) 2016/2102: Z vtičnikom »dostopnost« obiskovalcem omogočamo, da spletišče prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletišča lahko spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike in uredijo besedilo tako, da so vse povezave podčrtane ali pisavo tako, da je lažje berljiva.

Na spletni strani se lahko še vedno pojavljajo težave z dostopnostjo. Primeri takih vsebin so:

  • video posnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • nekatero slikovno gradivo lahko vsebuje tekst, ki je težje berljiv,
  •  težje berljivo skenirano gradivo oz. obrazci v obliki PDF zapisa.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov: uprava@dso-tezno.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora. Nadzor nad izvajanjem zahtev glede spletne dostopnosti, izdelane ocene nesorazmernega bremena, objave izjave o dostopnosti in zagotavljanjem mehanizma za povratne informacije, skupaj z odgovarjanjem uporabnikov po določilih ZDSMA, izvajajo inšpektorji za informacijsko družbo, pri Ministrstvu za javno upravo.

Kontaktni podatki pristojnega nadzornega organa, na katerega uporabniki lahko naslovijo prijavo o nezadovoljivih odgovorih na svoje obvestilo ali prošnjo:

Ministrstvo za javno upravo,
Inšpektorat za javni sektor,
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 478 83 84
Elektronski naslov: gp.ijs@gov.si
Spletna stran: www.ijs.gov.si

Izjava je bila pripravljena dne 21.6.2022 na podlagi samoocene.

Skoči do osrednje vsebine