Organiziranje dnevnih aktivnosti

Za organizacijo dnevnih aktivnosti je zadolžena socialna služba Doma. Dnevne dejavnosti v Domu so razvidne in časovno opredeljene na Razporedu dnevnih aktivnosti, ki je izobešen na vidnih mestih Doma. Vsi stanovalci sodelujejo pri teh aktivnostih prostovoljno. V okviru svojih možnosti se stanovalci udejstvujejo v kulturnih, družabnih in športnih aktivnostih oz. življenju v Domu in izven Doma.

Knjižnica je namenjena vsem stanovalcem Doma v delovnem času, kot je objavljen na vratih knjižnice.

Prostovoljci se vključujejo v delo Doma v skladu s internim pravilnikom o prostovoljskem delu.

Ob praznikih in drugih priložnostih so v Domu organizirane kulturne in zabavne prireditve: likovne razstave, nastopi, pikniki in izleti.

Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem življenju stanovalcev je svobodno. Za verski obred (maše) v Domu se dogovorijo predstavniki verskih skupnosti in direktorica oziroma pooblaščena oseba Doma. Verski obredi (maše) se organizirajo v domski kapeli.

Tisti stanovalci, ki zaradi svoje bolezni ne morejo obiskovati verskih obredov v Domu ali izven njega, lahko na svojo željo oziroma željo sorodnikov naročijo obisk duhovnika v sobo, vendar tako, da s tem ne motijo svojega sostanovalca.

Skoči do osrednje vsebine