Vsi stanovalci se združujejo v domsko skupnost in na njenih občasnih sestankih (zbor stanovalcev):

  • rešujejo tekoče probleme v Domu, podajajo pripombe, želje in predloge glede organiziranja in izboljšanja kvalitete življenja v Domu,
  • volijo svojega predstavnika v Svet Doma,
  • izvolijo petčlanski svet stanovalcev za mandatno dobo štirih let.

Sestanke domske skupnosti oz. zbor stanovalcev vodi direktorica Doma ali socialna delavka. Sklepi zbora se sprejemajo z večino prisotnih, zapisniki pa se objavijo na oglasnih deskah Doma.

Svet stanovalcev se sestaja po potrebi. O sestanku Sveta se piše zapisnik, ki se nato objavi na oglasni deski Doma. Člani Sveta zbirajo pripombe in želje na oddelkih, kjer bivajo, in jih posredujejo pristojnim strokovnim delavcem in/ali na Zboru stanovalcev.

Stanovalci sodelujejo pri upravljanju Doma z enim predstavnikom v Svetu zavoda Doma.

Skoči do osrednje vsebine