Stanovalci lahko iz Doma odhajajo in v Dom prihajajo po lastni želji. Vhod v Dom je skozi vse leto  odprt od 7.00 do 21.00 ure. Če se stanovalec vrne v Dom po 21.00 uri, ko je glavni vhod Doma zaprt, z zvonjenjem na domofonu o svojem prihodu obvesti nočno osebje, ki mu omogoči vstop.

Stanovalci morajo svojo odsotnost javiti negovalnemu osebju na oddelku. Odhod in prihod stanovalca se beleži. Prav tako svojci, ki odpeljejo stanovalca z oddelka, o tem predhodno obvestijo negovalno osebje na oddelku. V primeru, da stanovalci zapuščajo Dom brez vednosti osebja Doma, Dom ni odškodninsko odgovoren zaradi opustitve varstva in oskrbe stanovalca.

Če osebje na oddelku ugotovi, da je iz Doma odsoten stanovalec, ki bi se utegnil izgubiti ali biti v nevarnosti, o pogrešani osebi obvesti po telefonu svojce in policijo in nato pregleda ožjo okolico.

Dom je odprt za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev v skladu s hišnim redom. Obiski so zaželeni in jih osebje Doma spodbuja, vendar ne smejo motiti stanovalcev, npr. pri počitku, med dnevnimi obroki in nego.

Zaradi zagotavljanja dobrega počutja, zasebnosti in varnosti obiskanega stanovalca in drugih stanovalcev v sobah so lahko obiski tudi omejeni, zlasti pri nepomičnih ali drugače težje bolnih stanovalcih. Posamezniku se lahko tudi sicer skrajša ali omeji obiske v Domu, kadar obiski motijo druge stanovalce ali v drugih upravičenih primerih. Krajši čas oz. druge omejitve obiska v sobi ali Domu odredi diplomirana ali srednja medicinska sestra, socialna delavka ali zdravnik, a ne za manj kot 15 minut. V jedilnici obiski niso zaželeni v času zajtrka, kosila ali večerje.

Prenočevanje obiskov ali drugih oseb ni dovoljeno, razen v posebnih primerih ob odobritvi direktorice ali socialne delavke (slovo od svojcev, paliativa).

Za poslovni obisk se štejejo vsi obiski predstavnikov drugih institucij, podjetij in zavodov, katerih cilj je izmenjava delovnih izkušenj oziroma obravnava vseh drugih vprašanj v zvezi z delom in življenjem v Domu. Zaželena je najava poslovnega obiska.

Ob skupinskem obisku oziroma obisku z namenom ogleda prostorov Doma se je treba predhodno dogovoriti z direktorico Doma, če je direktorica odsotna, pa z osebo, ki jo nadomešča v času odsotnosti. Ogled sobe stanovalca je dopusten le z njegovo privolitvijo.

Skoči do osrednje vsebine