Stanovalci se praviloma prehranjujejo v centralni jedilnici Doma. Tistim, ki so težje pomični, se hrana postreže v jedilnicah na oddelkih. Nepomičnim in bolnim stanovalcem se hrana postreže v sobah. Tistim stanovalcem, ki pri hranjenju potrebujejo pomoč, pomaga negovalno osebje.

Obroki si sledijo v naslednjem časovnem zaporedju:

Zajtrk 8.00 do 9.00
Kosilo 12.00 do 13.00
Večerja 17.30 do 19.00

Sveži napitki so stanovalcem na voljo čez cel dan v centralni jedilnici in v čajnih kuhinjah na oddelkih. Stanovalcem, ki so odvisni od pomoči negovanega osebja se napitki postrežejo dvakrat dnevno (dopoldne in popoldne), na željo pa tudi večkrat.

Jedilnik se pripravlja za redne obroke in diete mesečno vnaprej in je objavljen na oglasni deski in spletni strani Doma. Tedenski jedilnik je objavljen na vidnem mestu v vseh jedilnicah. Stanovalci, ki po objavi jedilnika ugotovijo, da katerega od načrtovanih obrokov hrane ne jedo, lahko svoje želje izrazijo pisno in jih na obrazcu oddajo do zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec.

Obrok, pripravljen po želji stanovalca, Dom zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Dietno hrano stanovalcem odreja zdravnik. Osebje je dolžno pri razdeljevanju hrane upoštevati navodila, kot jih predpiše zdravnik. Če stanovalci dietne hrane kljub priporočilu zdravnika ne želijo, morajo svojo odločitev potrditi s pisno izjavo pri zdravniku.

Hrane ter domske posode in pribora stanovalci praviloma ne smejo odnašati iz jedilnice. Če po obroku odnesejo iz jedilnice jedi v domski posodi ali če odnesejo pribor, morajo oboje vrniti še istega dne.

Skoči do osrednje vsebine