Prihod v dom

Dom praviloma sprejema starostnike, starejše od 65 let, tiste, ki so sorazmerno zdravi, ter tiste, ki obolevajo za telesnimi in duševnimi boleznimi, ki jih pogojuje starost, vendar ne izpolnjujejo indikacije za specializirani socialnovarstveni zavod.

Postopek, vezan na sprejem, ureja socialna delavka. Novo sprejetega stanovalca glede na njegovo trenutno zdravstveno stanje namestimo na primeren oddelek. Sprejemi v Dom so praviloma med tednom od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 12.00 ure.

Ob sprejemu v Dom do vselitve je mogoča rezervacija proste postelje. Ceno rezervacije predstavlja cena oskrbe I, od katere se odšteje strošek živil.

Ob sprejemu sprejmeta stanovalca in osebe, ki ga spremljajo v Dom, socialna delavka in diplomirana medicinska sestra ter posredujeta novemu stanovalcu in njegovim svojcem osnovne informacije o bivanju v Domu. Socialna delavka jih seznani z osnovnimi določili hišnega reda in ga izroči stanovalcu oziroma skrbniku.

Ob prihodu v Dom vsak stanovalec prinese s seboj:

  • oblačila in osebno perilo, ki se lahko pere v pralnem stroju,
  • primerno obutev,
  • sredstva, potrebna za osebno higieno,
  • vse ortopedske pripomočke, ki jih je pridobil že doma,
  • zdravila in inkontinenčni material,
  • veljaven osebni dokument,
  • urejeno kartico zdravstvenega zavarovanja s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
  • zdravstveni karton.

Zadolžena oseba Doma ob prisotnosti stanovalca ali svojcev oziroma skrbnika popiše vso garderobo in druge prinešene stvari. Praviloma naj ima stanovalec ob sprejemu toliko oblačil, da se lahko trikrat preobleče. Osebno perilo/garderoba stanovalca se nato označi v pralnici Doma z imenom in priimkom stanovalca. Stanovalci oziroma svojci so dolžini osebje Doma seznaniti, kadar po opravljenem popisu dodatno prinašajo oblačila, da se popis garderobe ustrezno dopolni in oblačila označijo. V nasprotnem primeru Dom ne odgovarja za izgubo garderobe.

Stanovalec izroči ob vselitvi diplomirani medicinski sestri zdravstveno izkaznico, socialni delavki pa posreduje vse potrebne podatke za izpolnitev osebnega kartona in sestavo dogovora.

Zdravstvena izkaznica in zdravstveni karton sta shranjena v zdravstveni ambulanti Doma. Kadar je stanovalec napoten v drugi zdravstveni zavod ali bolnico, mu zdravstveno izkaznico in potrebno dokumentacijo izroči diplomirana/srednja medicinska sestra. Po vrnitvi v Dom je treba zdravstveno kartico ponovno izročiti diplomirani/srednji medicinski sestri.

Prijavo spremembe bivališča za stanovalca uredi socialna delavka Doma (prijava začasnega bivališča, v izjemnih primerih pa tudi stalnega prebivališča, če tako odloči direktorica na pisno prošnjo stanovalca ali Upravne enote). Spremembo naslova na pristojna mesta, kot so npr. dostava pošte, časopisov, plačevanje naročnin, sporoči pred sprejemom v Dom stanovalec sam oziroma to storijo svojci.

Stanovalec lahko v računovodstvu Doma preda v hrambo gotovino, hranilno knjižico, vrednostne papirje, nakit ter druge vrednejše stvari, ki jih nato Dom shrani v trezor in mu izda potrdilo (reverz). Za tako predane in hranjene stvari odgovarja Dom, za vse ostale stvari pa Dom ne odgovarja.

Stanovalci lahko za potrebe parkiranja svojega vozila na domskem parkirišču v Domu prejmejo daljinski upravljalec za zapornico, če so parkirna mesta za ta namen še nezasedena.

Skoči do osrednje vsebine