Zdravljenje stanovalcev v Domu izvaja izbrani izvajalec v ambulanti Doma, za nepomične stanovalce pa ob posteljah v njihovih sobah, praviloma v dopoldanskem času. Zdravstveno nego v Domu izvajajo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre in bolničarke/ji negovalke/ci. Storitve rehabilitacije izvajata fizioterapevtka in delovna terapevtka.

Za nujno zdravniško pomoč izven delovnega časa zdravnika v Domu pokliče k bolnemu stanovalcu dežurnega zdravnika diplomirana ali srednja medicinska sestra. Po potrebi uredi Dom premestitev stanovalca na zdravljenje v bolnišnico.

Specialistične storitve s področja psihiatrije in fiziatrije se opravljajo v ambulanti Doma.

Ob spremenjenem zdravstvenem stanju in potrebi po drugačni oskrbi stanovalca se na podlagi predloga in ugotovitve Komisije za sprejem, premestitve in odpust spremenita obseg in vrsta storitev oziroma je stanovalec v skladu s Pravilnikom o sprejemu, premestitvi in odpustu preseljen na ustrezni oddelek.

Dom ukrene vse potrebno in naroči stanovalce na potrebne zdravstvene preglede pri zdravnikih specialistih in drugih ustanovah izven Doma, ki jih določi oz. odredi (domska) osebna zdravnica. Praviloma spremstvo stanovalcem v teh primerih nudijo njihovi svojci, v izjemnih ali nujnih primerih delavci Doma.

Splošne informacije o počutju in negi stanovalca posredujejo svojcem, v kolikor se stanovalec s tem predhodno strinja ali če tako določajo posebni predpisi, diplomirana ali srednja medicinska sestra. Po telefonu so te informacije na voljo od ponedeljka do petka med 14.00 in 15.00 uro. Informacije o zdravstvenem stanju stanovalca posreduje svojcem Domski zdravnik.

Skoči do osrednje vsebine