27.11.2020 – POSTAJAMO SVETLEJŠI

V tem tednu je bilo v Domu odvzetih 197 brisov stanovalcem in  90 brisov zaposlenim.  Na današnji dan imamo aktivno okuženih 13 stanovalcev v rdeči coni na II. nadstropju – Storžkovi ulici in 3 stanovalke v Ulici Begonij, enoti za stanovalce z napredovano demenco. Novo okužbo smo potrdili v Ulici hortenzij v pritličju. Gospa je preseljena v rdečo cono na II.nadstropju. V Ulici hortenzij ostajajo stanovalci v svojih sobah, tam uživajo tudi obroke. Brisi v tej enoti se bodo stanovalcem odvzemali danes in nato spet v prihodnjem tednu. Kot siva cona ostaja organizirana tudi Zelena ulica, na II. nadstropju.

Stanovalci pri katerih je potrjena okužba s covid 19 pretežno preživljajo okužbo v blažji obliki, brez večjih zdravstvenih zapletov. V bolnišnici je trenutno na zdravljenju 1 stanovalka okužena s covid 19.

Ostali deli Doma se počasi spreminjajo v belo cono in zato življenje postaja lepše za pretežni del naših stanovalcev. Bela postaja celotna I.etaža (Bršljanova ulica, Cvetlična in Gozdna ulica), na II.etaži Sončni kot. Če ne bo prišlo do dodatnih zapletov, se bodo stanovalci, ki jim bo bris ponovno odvzet v prihodnjem tednu, spet lahko družili znotraj svojih stanovanjskih enot. Nam pa zaenkrat dobro kaže. V stanovanjskih skupinah bomo ponovno vzpostavljali in organizirali dnevne aktivnosti in skupno prehranjevanje.

Na tretji etaži, v Livadni in Prisojni ulici, se naši prekuženi junaki počutijo dobro in se veselo družijo v skupnih aktivnostih.

V covid situaciji in kaosu, v katerem živimo prav vsi, presojam, da v našem Domu  glede na danosti in možnosti dobro »branimo naše okope«. Na vprašanja in očitke, ki jih občasno prejemamo, kako je mogoče, da imamo stanovalce okužene, lahko povem in zatrdim, da se presneto trudimo. V naši hiši prav vsi. Gotovo prinašamo okužbo tudi zaposleni. Tisti z asimptomatskim potekom okužbe. Zaposlenim od meseca marca dnevno merimo temperaturo, vsak od nas s svojim podpisom dnevno potrjuje svoje počutje. Vse od marca prav vsi zaposleni uporabljamo zaščitne maske, vzdržujemo distanco in nenehno čistimo in razkužujemo. Sledimo navodilom ministrstev in NIJZ , pa tudi to včasih ni dovolj. Naši stanovalci so, kadar je potrebno, napoteni na zdravljenje v zunanje ambulante in v bolnišnico. Včasih prvi, drugi bris beležita negativni rezultat, tretji pa prejšnja dva zanika. In potek okužbe je pri vsakem posamezniku drugačen, vzorca ni.

Če bodo naslednji brisi v stanovanjskih enotah I.etaže in Sončnega kota negativni, bodo te enote v drugem tednu razglašene za bele. Stanovalci se bodo spet družili, mi pa bomo skrbeli za higieno in razkuževanje in skrbno spremljali njihovo počutje. Ob najmanjšem sumu in spremembi počutja bomo poskrbeli za izolacijo stanovalca. In pri vseh ukrepih upali na najboljše.

V kolikor boste svojci menili, da ne podvzemamo vseh ustreznih ukrepov in za vaše sorodnike ne skrbimo dovolj dobro, ali boste preprosto želeli, naj ponovno pojasnim, da PKP 5 predvideva umik stanovalca v domače okolje brez plačila domskih stroškov, mesto v Domu pa stanovalca čaka. V kolikor boste svojci menili, da naj vaš sorodnik preživlja svoj čas v svojem bivalnem prostoru in se z drugimi stanovalci ne druži, bomo na vašo željo sledili takšni zahtevi.

Mi pa mislimo takole: stanovalci so tukaj in z nami doma. Družijo se v svojih stanovanjskih skupinah in se vključujejo v aktivnosti, ki jih zanje pripravljamo. Prepričani smo, da jim takšen način življenja lepša dneve, jih dela smiselne in radostne. Druženje jih dalj časa ohranja v zdravi psihični in fizični kondiciji. Ohranja in vzdržuje kvaliteto življenja. Kar je vendar smisel našega obstoja, ali ne ?

Lepo vas pozdravljamo in iz srca želimo vse dobro,

 

mag.Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

Skoči do osrednje vsebine