7.8.2020 – AVGUSTOVSKE NOVICE

Vlada RS je v Ur.l.RS, št. 95/2020 z dne 7.7.2020 razglasila domove za ostarele za ogrožena območja. Slednje pomeni, da je potrebno v domovih za ostarele izvajati preventivne zaščitne ukrepe, z namenom da do okužbe z virusom covid 19 v domovih ne bi prišlo. Varovalni ukrepi veljajo za zaposlene (dnevno merjenje temperature in spremljanje zdravstvenega stanja, uporaba zaščitne maske, razkuževanje) stanovalce (razkuževanje, upoštevanje higiene kašlja) in obiskovalce. V ta namen so obiski v domovih še vedno v naprej dogovorjeni in se pri obiskih upoštevajo preventivni ukrepi (merjenje temperature, izjava o zdravstvenem stanju, zaščitna maska, obiski v pretežni meri na zunanjih površinah). Ta uveljavljen način velja tudi v prihodnje. Na obiske se lahko naročite pri gospe Franji Jakob, tel.46 02 617 ali 051/365 001, e pošta franja.jakob@dso-tezno.si.

Stanovalcem smo svetovali, da območja Doma ne zapuščajo, če ni nujno potrebno. Ker pa se na nas vedno v večjem številu obračate svojci in tudi stanovalci, da bi želeli območje Doma zapustiti z namenom obiskov, sprehodov in drugih osebnih razlogov, sporočamo da je potrebno pri izhodih iz okolja Doma maksimalno upoštevati vse priporočene varovalne ukrepe. Svojci, ki boste svoje sorodnike odpeljali izven Doma, sporočite preden pridete po svoje sorodnike vašo namero v socialno službo ali pa zaposlenim v bivalni skupnosti kjer vaš sorodnik živi. Ob odhodu boste podpisali izjavo, da boste za vašega sorodnika varovalno poskrbeli kolikor je mogoče.

V zvezi z novicami, ki jih spremljate v javnosti, pa še naslednja pojasnila:

  • DSO Tezno je vključen v strokovno združenje Skupnosti socialno varstvenih zavodov Slovenije. Podpiramo delovanje Skupnosti in zato odločno zagovarjamo stališče, da je potrebno za starostnike, stanovalce domov za ostarele tudi v času izjemnih razmer, nevarnosti okužbe in obolevnosti s covid 19, poskrbeti v največji možni meri dobro. Zagovarjamo, da je potrebno bolne stanovalce namestiti v bolnišnice, okužene stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, pa v tehnično in arhitekturno primerne in dostojne bivalne kapacitete, kjer bi lahko stanovalci živeli v udobnem okolju, kjer bi bilo izvajanje zdravstvene nege in oskrbe mogoče izvajati.
    Samo na ta način, tako verjamemo, bi preprečil širjenje okužbe med stanovalci in omogočili, da bo v največji možni meri dobro poskrbljeno tako za bolne in okužene starostnike, kakor tudi bi bili pred okužbo zavarovani zdravi stanovalci. Ta način prav tako omogoča normalno življenje vsem neokuženim stanovalcem.
  • V DSO Tezno je Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb sprejela sklep, da je siva cona, namenjena stanovalcem s sumom okužbe s covid 19, soba vsakega stanovalca. Teh stanovalcev se ne premešča v druge kapacitete. Rdeče cone, za okužene stanovalce, nismo organizirali, ker še vedno verjamemo, da je okužene stanovalce potrebno zdravstveno oskrbeti v ustrezni zunanji zdravstveni enoti. V primeru, da do tega ne bi prišlo, bomo po kriznem načrtu oblikovali rdeče cone, za okužene stanovalce, znotraj Doma, vendar bomo za ta namen uporabili skupne prostore namenjene vsem stanovalcem- fizioterapija, delovna terapija. Ker gre za nenamenske prostore in arhitekturne danosti Doma niso zasnovane in primerne za popolno izolacijo, je nevarnost prenosa in širjenja okužbe med stanovalci velika. Obenem na ta način posegamo v pravice in koristi vseh stanovalcev v Domu. Seveda je v primeru okužbe s covid 19, Dom v celoti zaprt za zunanje obiskovalce in tudi neokuženim stanovalcem je druženje prepovedano, zadrževati se morajo v svojih bivalnih prostorih.
  • V DSO Tezno predlog ministrstva za zdravje in delo, družino in socialne zadeve, da bi okužene stanovalce nameščali v zabojnike pri domovih odločno zavračamo. Še vedno pričakujemo, da bodo odločevalci za s covid 19 okužene stanovalce domov za ostarele, organizirali primerne tehnično in kadrovsko urejene bivalne enote na nivoju regije.

Sicer pa poteka življenje in delo v Domu povsem »običajno«. Danes smo se družili ob sladoledu. Vabimo vas, da spremljate dogajanje in dogodke v Domu na naši facebook strani ( povezavo najdete na tej strani – zgoraj levo )

Lepo vas pozdravljamo in želimo vse dobro.

mag. Jasna Cajnko, prof.soc.ped.
direktorica

Skoči do osrednje vsebine